თარიღი    დრო

გვისმენდნენ, გვისმენენ და კვლავაც მოგვისმენენ

1131