თარიღი    დრო

ვის გვამებს ითხოვდა მერაბიშვილი?

1896