თარიღი    დრო

ძალა უძალოთა, ანუ დემოკრატიის არშემდგარი "ქოფაკები"

2054