თარიღი    დრო

კახა კახიშვილი: სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო უნდა გაუქმდეს

2394