თარიღი    დრო

ჟანრი ლოლაშვილი: “ხელოვანისთვის მთავარია მოვლენების დანახვა დისტანციიდან, ანუ საკუთარი გრავიტაციის დაძლევა”

4491