თარიღი    დრო

”...პედაგოგები ცხოვრებისა და გაჭირვებისგან დაღლილები არიან, არც მათ სცალიათ მოსწავლისთვის...”

1377